Hungarian Sonata – Piano Duo – Vĩnh An và Vĩnh Ái

Composer – Paul de Senneville

“Hungarian Sonata” was one of the classic pieces composed Paul de Senneville. Its melody is truly sweet and heart-touching.

“Hungarian Sonata” là một trong những nhạc phẩm kinh điển của Paul de Senneville. Giai điệu của nó thật ngọt ngào và chạm vào lòng người.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

vinhanvinhai

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<

Advertisement