Moonlight Sonata 1st Movement – Cello, Piano, Violin – Vĩnh An và Vĩnh Ái

Composer – Beethoven

Moonlight Sonata 1st Movement – Beethoven – Cello, Piano, Violin – Vĩnh An và Vĩnh Ái

“Moonlight Sonata 1st Movement” is one of the most amazing pieces composed by Beethoven. The above version has been arranged for Cello, Piano and Violin duet and covered by Vinh An and Vinh ai.

“Moonlight Sonata 1st Movement” là một trong những nhạc phẩm tuyệt vời nhất của Beethoven. Phiên bản Song tấu piano này được phối âm cho Cello, Piano, song Violin, và trình bày bởi Vĩnh An và Vĩnh Ái.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

vinhanvinhai

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<

Advertisement

Hungarian Sonata – Piano Duo – Vĩnh An và Vĩnh Ái

Composer – Theme song from the Myth

“Endless Love” is a very beautiful theme song from the Myth film. The above version has been arranged and covered by Vinh An and Vinh ai.

“Endless Love” là một nhạc phẩm chủ đạo rất hay của bộ phim the Myth. Phiên bản trên được phối âm và trình bày bởi Vĩnh An và Vĩnh Ái.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

vinhanvinhai

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<

Ave Maria – Violin, Cello, Piano – Vĩnh An and Vĩnh Ái

Composers – Bach/Gounod

Ave Maria – Bach/Gounod was originally published in 1853 as Méditation sur le Premier Prélude de Piano de S. Bach. The above version has been arranged for two violins, cello and piano and covered by Salomia and Agapi.

Nhạc phẩm Ave Maria (Bach/Gounod) vốn được xuất bản vào năm 1853 với tên gọi Méditation sur le Premier Prélude de Piano de S. Bach. Phiên bản bên trên được Vĩnh An và Vĩnh Ái phối âm cho violin đôi, cello, và piano và trình bày.

If you like their performance, subscribe our Youtube.com/c/GKpiano or  just give a “LIKE” on our facebook.com/GKpiano2017. Many thanks.

Nếu các bạn thích tiếng đàn của các em, hãy đăng ký Youtube.com/c/GKpiano của chúng tôi hoặc nhấp “LIKE” trang facebook.com/GKpiano2017 của chúng tôi. Xin cám ơn rất nhiều.

vinhanvinhai

>>>>>>>>>   vinhanvinhai.net   <<<<<<<<<